Informații pentru admitere

admitere

Facultatea de Alimentație și turism organizează și programe de conversie profesională, la care se pot înscrie cadrele didactice încadrate în învățământul preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă, care pot dobândi noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale. Programele de conversie profesională se finalizează cu un examen de absolvire care se susține numai la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea. Absolvenților li se eliberează diploma de conversie profesională, însoțită de suplimentul la diplomă (Legea Nr. 1/2011, OMECTS Nr. 6194 din 13.11.2012).

 

 Inscriere 01-27 septembrie 2021

Tehnologie și control în alimentație publică și turism
Durata: 2 ani, 120 credite
Facultatea de Alimentație și turism
Coordonator: Prof. dr. ing. Vasile PĂDUREANU
Contact: e-mail: padu@unitbv.ro, tel: 0745080149