Informații pentru admitere

admitere

 

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie să se prezinte personal, cu cartea de identitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși.

ADMITERE IULIE 2021


Locuri scoase la concurs IULIE  2021

Condiții de admitere 

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

CRITERII DE ADMITERE

 Calendar confirmări (depunere Diplomă de bacalaureat în original/Achitare primă tranșă taxă de școlarizare)

 

Criteriul de admitere: MEDIE PRIORITARĂ:

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la proba obligatorie a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ec)

2. Nota obținută la proba la alegere a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ed)

3. Nota obținută la proba obligatorie de la Examenul de bacalaureat (Ea)

 • Pentru confirmarea locului bugetat se va aduce diploma de bacalaureat în original,

 • sala RP 4, corpul R, str. Castelului nr. 148

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Achitarea taxei de înscriere și a primei tranșe a taxei de școlarizare se poate face on-line, cu cardul, din aplicație sau prin OP. 

Click aici pentru detalii OP

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

  

Locuri scoase la concurs 

INTERVIURILE PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE MASTERAT SE VOR DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 19 -21 IULIE 2021.

PLANIFICARE INTERVIU    EBAA     MOEAT     SPCCPA

TEMATICA INTERVIU EBAA

TEMATICA INTERVIU MOEAT

TEMATICA INTERVIU SPCCPA 

Informații privind modul de desfășurare a interviului 

Link interviu SPCCPA   https://bbb.unitbv.ro/ana-jci-0f1       Link test SPCCPA https://bbb.unitbv.ro/ana-sw5-pv4
Link interviu MOEAT https://bbb.unitbv.ro/dan-vui-mbj    Link test MOEAT https://bbb.unitbv.ro/dan-eq8-9el
Link interviu EBAA https://bbb.unitbv.ro/dan-guo-xmz     Link test EBAA https://bbb.unitbv.ro/dan-tgx-oej
Condiții de admitere
Criteriul de admitere la programele de studii de masterat este OPȚIUNE PRIORITARĂ
a) se ordonează candidații după medie descrescător
b) se parcurge lista de sus până jos pentru prima opțiune a candidaților
c) la ajungerea la un candidat acesta va fi repartizat la prima opțiune
d) dacă nu a existat loc disponibil la acea opțiune, el va rămâne nerepartizat la parcurgerea curentă
e) pentru candidații rămași nerepartizați după prima opțiune se parcurge din nou lista de sus până jos, cu verificarea existenței locurilor la opțiunea a doua și repartizarea acestora
f) se repetă pasul e) pentru fiecare din celelalte opțiuni din listă
g) dacă un candidat nu a fost repartizat la niciuna dintre opțiunile din fișa de înscriere, el va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 •  - 30%  nota obținută la interviu
 •  - 70% media anilor de studii din ciclul de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media anilor de studii din ciclul de licență
 2. media examenului de diplomă.

CONFIRMAREA LOCULUI BUGETAT ȘI DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII ÎN ORIGINAL: SALA RP4, CORPUL R, STR. CASTELULUI NR. 148

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de înscriere și prima tranșă a taxei de școlarizare se pot achita on-line, cu cardul, din aplicație sau prin OP. Detalii aici

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro