TABERE STUDENȚEȘTI 2022

INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA TABERELOR STUDENȚEȘTI 2022

In data de 28 iulie 2022, ora 9, la secretariatul facultății, Comisiile de selecție se întâlnesc împreună cu beneficiarii de tabere pentru stabilirea locațiilor conf. Art. 25 din Metodologie.

Read more