Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

pdf ANUNȚ BURSE SOCIALE SEM.I 2018-2019

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

DOCUMENT EXPLICATIV INTERN PRIVIND CRITERIILE DE ÎMPĂRȚȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Alimentație şi Turism, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare:

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.