Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

pdfCRITERII DE ACORDARE A BURSELOR IN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

pdfPROGRAM EURO 200

DOCUMENT EXPLICATIV INTERN PRIVIND CRITERIILE DE ÎMPĂRȚȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Alimentație şi Turism, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare:

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.