Rezultate admitere septembrie - faza finală- 18 septembrie 2021 

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Sisteme de Procesare şi Controlul Calității Produselor Agroalimentare   - taxă
Management în ospitalitate și eco-agroturism    buget 

CANDIDAȚI RESPINȘI