Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

 Rezultate admitere faza I - 20 iulie 2020

Rezultate admitere faza II - 24 iulie 2020

Rezultate admitere faza finală - 29 iulie 2020

Rezultate admitere faza I -14 septembrie 2020

 Rezultate admitere septembrie - faza finală - 17 septembrie 2020

Rezultate finale - liste cumulate iulie-septembrie 2020

REZULTATE FINALE ADMITERE 2020 - 29 septembrie 2020

 

  • • Inginerie mecanică
  • • Inginerie și management