Rezultate admitere faza finală

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

Ingineria produselor alimentare    buget  taxă

Controlul și expertiza produselor alimentare   buget    taxă

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism   buget    taxă

Inginerie și management în industria turismului   buget    taxă

Candidați mediu rural MR

Români de pretutindeni RP

Candidați înscriși

Candidați retrași

Candidați respinși ca urmare a neconfirmării locurilor

Candidați respinși ca urmare a finalizării concursului de admitere