Rezultate admitere faza finală
29 IULIE 202

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

Ingineria produselor alimentare    pdfbuget  pdftaxă

Controlul și expertiza produselor alimentare   pdfbuget    pdftaxă

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism   pdfbuget    pdftaxă

Inginerie și management în industria turismului   pdfbuget    pdftaxă

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară  pdfbuget    

pdfCandidați mediu rural MR

Români de pretutindeni RP

pdfCandidați înscriși

pdfCandidați retrași

pdfCandidați respinși ca urmare a neconfirmării locurilor

pdfCandidați respinși ca urmare a finalizării concursului de admitere - sesiunea iulie 2020