Rezultate admitere faza finală

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

TURISM (AT1)

Candidați înscriși

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism   buget    taxă

Inginerie și management în industria turismului   buget    taxă

ALIMENTAȚIE (AT2)

Candidați înscriși

Ingineria produselor alimentare    buget  taxă

Controlul și expertiza produselor alimentare   buget    taxă

 

Candidați mediu rural MR- Turism (AT1)

Candidați respinși datorită mediei de admitere sau neconfirmării locului- Turism (AT1)

Candidați respinși ca urmare a finalizării concursului de admitere - Turism (AT1)

 Candidați mediu rural - Alimentație (AT2)

Candidați respinși datorită mediei de admitere sau neconfirmării locului - Alimentație (AT2)

Candidați respinși ca urmare a finalizării concursului de admitere - Alimentație (AT2)