Secretariat

  Programul cu publicul  la secretariatul facultății este:

Luni – Vineri, în intervalul orar  12 - 15

 

Pentru a solicita o adeverință de student online trebuie să trimiteți e-mail la adresa facultății (f-at@unitbv.ro) de pe e-mailul instituțional, cel de student (xxxxx@student.unitbv.ro).

Titul e-mailului – SOLICITARE ADEVERINȚĂ și numele studentului

Exemplu de e-mail: Numele studentului ........, student în anul ...... la specializarea (completați în funcție de ciclul de studii universitare de licență/masterat la care sunteți înscriși), solicit o adeverință de student fiindu-mi necesară la .................


ANUNȚURI IMPORTANTE

Absolvenții facultății noastre, promoția 2024 se pot prezenta la secretariat în vederea ridicării Adeverinței de absolvire a studiilor.
 
Pentru a ridica adeverința de absolvire a studiilor și celelalte acte în original, absolvenții se vor prezenta la Secretariatul facultății după ce s-au asigurat că și-au achitat toate obligațiile față de universitate:
  1. Vor preda la bibliotecă (Aula universității) cărțile împrumutate și permisul de bibliotecă.
  2. Vor achita toate obligațiile financiare restante către universitate (dacă acestea există).
  3. Vor preda la secretariat Legitimația de student.
În cazul în care un absolvent nu se poate prezenta personal pentru ridicarea Adeverinței și a Diplomei de bacalaureat, va împuternici pe cineva prin procură notarială în vederea ridicării acestora.
Adeverințele de absolvent NU se trimit scanate absolvenților.
 
 

Informații privitoare la cercetarea națională în rândul comunității universitare

Taxe

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024 este în cuantum de 3500 lei. Taxa de școlarizare se achită în două tranșe, astfel: 

prima tranșă în valoare de 1750 lei se va achita până la data de 8 mai 2024 , conform hotărârii Consiliului de Administrație din data de 02.04.2024.

a doua tranșă în valoare de 1750 lei se va achita până la data de 16 septembrie 2024 , conform hotărârii Consiliului de Administrație din data de 28.06.2024.

Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activități

pdf.pngDetalii privind achitarea taxelor în LEI la UNITBV

Decontarea abonamentelor de transport

Pentru decontarea abonamentelor/biletelor de transport, trebuie să vă prezentați la casieria universității din complexul Memo, programul este de la ora 11:30 - 15:30. Pentru abonamentele aferente lunii anterioare solicitările se depun între 1 și 10 ale lunii. Documentele necesare pentru decontarea abonamentelor/biletelor de transport sunt următoarele:

  1. Bonul fiscal ștampilat de către firma de transport
  2.  Copie a cărții de identitate
  3. Extras bancar 
  4. Formular pentru decontarea contravaloarii reducerii care va fi pus la dispoziție la casierie. 

Mai multe detalii pentru decontarea abonamentelor/biletelor de transport


MODELE CERERI STUDENȚI

Cerere mărire notă

Cerere retragere

 Cerere reînmatriculare

 Cerere solicitare situație școlară

 Cerere solicitare adeverință buget-taxă

 Cerere împrumut diplomă bacalaureat

 Cerere recuperare laborator