ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023

 

 TEME PROIECTE DE DIPLOMĂ

 

pdfIPA            pdfCEPA            pdfIMAPA            pdfIMIT

 

TEME DISERTAȚII 

 

  pdfSPCCPA            pdfMOEAT

 

GHID DE REDACTARE SESIUNEA FEBRUARIE 2023

                                             pdfGHID DE REDACTARE PROIECT DE DIPLOMĂ 2022  pdfGHID DE REDACTARE DISERTAȚIE 2022

Structura proiectului de diplomă 2021/2022 - sesiunea februarie 2023

 

pdfIMAPA   pdfIMIT    pdfIPA    pdfCEPA

Structura disertației 2021/2022 - sesiunea februarie 2023

 

pdfEBAA        pdfMOEAT      pdfSPCCPA

 

Cererea pentru alegerea temei proiectului de diplomă/ de disertație trebuie completată și semnată conform opțiunii studentului, după care va fi semnată de către conducătorul științific.

Până în data de 14 Noiembrie 2022  cererile se depun la secretariatul departamentului IMAT. 

 

docCERERE ALEGERE TEMĂ PROIECT DE DIPLOMĂ                    docCERERE ALEGERE TEMĂ PROIECT DE DISERTAȚIE

 

Fișa pentru  proiectul de diplomă/ de disertație trebuie completată și semnată de către student, după care va fi semnată de către conducătorul științific. Fișa se atașează la proiect după coperta exterioară.

În perioada 30-31 Ianuarie 2023   proiectele însoțite de fișe se depun la secretariatul departamentului IMAT.

                                    docFIȘA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ                                         docFIȘA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE

 

ANUNȚ FINALIZARE STUDII SESIUNEA FEBRUARIE 2023

pdfAnunț înscriere la LICENȚĂ – DISERTAȚIE sesiunea FEBRUARIE 2023

pdfCERERE ÎNSCRIERE EXAMEN DE FINALIZARE STUDII

pdfDECLARAȚIE DE ORIGINALITATE A LUCRĂRII

pdfINFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

 

Despre plagiat 

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.