Burse

pdfACTE  NECESARE PENTRU BURSA SOCIALĂ OCAZIONALĂ SEMESTRUL AL II-LEA, 2021/2022

Bursa pentru responsabilitate civică - CIVICA

 

Bursa pentru responsabilitate civica (CIVICA)  este bursă speciala ocazionala aprobată in sedinta CA din 29.09.2021 si in sedinta Senatului universitatii din aceeasi zi. CIVICA are ca scop politica institutionala de implementare a unor masuri pentru reducerea impactului pe care il are pandemia COVID 19 asupra comunitatii academice a UNITBv, inclusiv de susținere a campaniei de vaccinare anti-COVID 19.

 

docxExtras informativ                docxInstrucțiune de implementare CIVICA           

Calendar implementare CIVICA              docxCerere de acordare a bursei CIVICA

 

pdfACTE BURSA SOCIALĂ ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

  

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Alimentație şi Turism, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform Regulamentului în vigoare.