Burse

În atenția studenților care vor depune acte pentru BURSA SOCIALĂ OCAZIONALĂ SEMESTRUL II, 2023-2024

pdfACTE BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ SEM. II, 2023-2024

Studenții  completeză datele necesare pentru bursele sociale și pe Intranet la adresa https://intranet.unitbv.ro/Facultate/Documente-bursa-sociala , unde se alege chestionarul “Bursă socială ocazională venit”. După completarea datelor, studentul poate genera și descărca cererea de bursă cu toate informațiile. Este necesar ca toți studenții care solicită o bursă socială ocazională la acordarea careia trebuie verificate veniturile, să completeze chestionarul disponibil pe Intranet. Studentul NU TREBUIE să încarce documente justificative pe Intranet (acest modul va fi dezvoltat ulterior). Toate documentele pentru acordarea burselor se depun la secretariat, în ORIGINAL, conform precizărilor din regulamentul de burse.  Toți studenții care depun acte pentru bursa socială ocazională vor completa și semna olograf  împreună cu toți membrii familiei care au vârsta de peste 16 ani, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest acord se va completa și se va semna olograf (de mână, cu pix albastru).

docCerere bursă socială ocazională

pdfAcord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

pdfRegulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin financiar revizuit și aprobat în ședința Senatului Universității Transilvania din Brașov din data de 23.10.2023

pdfCriterii privind acordarea și departajarea burselor

Prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 din 02.10.2023 publicat în M.OF nr. 913/10.10.2023 s-au aprobat noi criterii generale de acordare a burselor pentru studenți. Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 poate fi consultat AICI .