Burse

În atenția studenților care vor depune acte pentru BURSA SOCIALĂ

Studenții vor completa datele necesare pentru bursele sociale pe Intranet la adresa https://intranet.unitbv.ro/Facultate/Documente-bursa-sociala , unde sunt disponibile 3 chestionare:

- Bursă socială venit

- Bursă socială ocazională venit

- Bursă medicală

După completarea datelor, studentul poate genera și descărca cererea de bursă cu toate informațiile. Este necesar ca toți studenții care solicită o bursă socială la acordarea careia trebuie verificate veniturile, să completeze chestionarul disponibil pe Intranet. Studentul NU TREBUIE să încarce documente justificative pe Intranet (acest modul va fi dezvoltat ulterior). Toate documentele pentru acordarea burselor se depun la secretariat, în ORIGINAL, conform precizărilor din regulamentul de burse.

 

pdfACTE BURSĂ SOCIALĂ 2023-2024

Toți studenții care depun acte pentru bursa socială vor completa și semna olograf  împreună cu toți membrii familiei care au vârsta de peste 16 ani, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest acord se va completa și se va semna olograf (de mână, cu pix albastru).

  pdfAcord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate documentele privind veniturile familiei se vor verifica la ANAF interinstituțional, astfel încât nu trebuie să le mai solicitați personal.

Prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 din 02.10.2023 publicat în M.OF nr. 913/10.10.2023 s-au aprobat noi criterii generale de acordare a burselor pentru studenți. Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 poate fi consultat AICI .

pdfRegulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin financiar revizuit și aprobat în ședința Senatului Universității Transilvania din Brașov din data de 23.10.2023