Burse

 Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare - PROGRAM EURO 200
 
Cererea, însoțită de documentele doveditoare, se depune la Secretariatul facultății până în data de 21 mai  2021
 
 
 

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Alimentație şi Turism, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform Regulamentului în vigoare.