Burse

Criterii de departajare Burse an universitar 2022-2023

Număr burse acordate în semestrul II

pdfACTE BURSE SOCIALE OCAZIONALE - SEMESTRUL II - ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

Actele pentru bursa socială se depun în original la secretariatul facultății.  

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

 Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Alimentație şi Turism, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform Regulamentului în vigoare.

Regulamentul privind acordarea burselor și alte forme de sprijin material se poate consulta AICI