Candidații din listele de așteptare trebuie depună cerere, prin bifarea opțiunii „Participare admitere faza finală” în contul de înscriere, dacă vor fie luați în considerare la rularea listelor din FAZA FINALĂ.

Rezultate admitere faza I

Rezultate admitere faza II 

Rezultate admitere sesiunea iulie – faza finală

 Instrucțiuni restituire taxe     

Model cerere restituire taxă de înscriere     Model cerere restituire taxă de școlarizare             Model cerere transfer taxă de școlarizare între facultăți

Rezultate admitere sesiunea septembrie - Faza I

Rezultate admitere sesiunea septembrie - Faza finală

2021REZULTATE FINALE ADMITERE LICENȚĂ 

 

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2021 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

Rezultate admitere faza I 

Rezultate admitere faza II 

Rezultate admitere faza finală  

Rezultate admitere faza I - septembrie 

 Rezultate admitere septembrie - faza finală -  septembrie 

Rezultate finale - liste cumulate iulie-septembrie 

REZULTATE FINALE ADMITERE 2021