Rezultate admitere faza II - 24 iulie 2020

Confirmarea locului bugetat sau cu taxă are loc în perioada 27 - 29 iulie 2020, conform calendarului pdfclick aici

În atenția candidaților din listele de așteptare:

Pentru a fi luați în considerare la rularea listelor din FAZA FINALĂ se va bifa în aplicație opțiunea Participare admitere faza finală.

În atenția candidaților care solicită restituirea taxei de înscriere

Candidatii care au achitat taxa de INSCRIERE, dar nu au trimis dosarele spre procesare sau care au achitat de doua ori taxa pentru acelasi dosar, pot solicita restituirea acesteia prin trimiterea urmatoarelor documente pe adresa comisiei centrale – comisia_admitere@unitbv.ro:

  1. pdfCerere 
  2. Copie dupa OP sau mandat postal daca taxa a fost achitata cu OP sau mandat postal in contul de Trezorerie (dacă plata nu s-a efectuat on-line prin platforma de admitere)

  3. Copie dupa cartea de identitate a platitorului taxei

  4. Copie dupa extrasul de cont al platitorului taxei

PENTRU TRANSFER TAXE DE ȘCOLARIZARE ÎNTRE FACULTĂȚI 

Candidatul trimite prin email la comisia de admitere a facultății de unde pleacă (f-at@unitbv.ro sau admitere-at@unitbv.ro), o cerere tip (pdfvezi model) în care solicită transferul taxei și retragerea din concursul de admitere de pe locul cu taxă. Cererea (însoțită de dovada plății inițiale, dacă plata nu s-a făcut online, cu card, prin aplicația de admitere) trebuie încărcată de candidat pe platforma de înscriere, în câmpul de dovadă plată taxă de școlarizare, sub forma unui singur fișier, în perioada de confirmare a noului loc cu taxă.

Această cerere este vizată de facultatea respectivă și trimisă: comisiei de admitere a facultății la care se transferă taxa și comisiei de admitere pe universitate care va opera transferul taxei în aplicația de admitere.

pdfModel cerere restituire taxă de școlarizare

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – pdfîn ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – pdfabsolvenți de licee din mediul rural
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Ingineria produselor alimentare   pdfBuget   pdfTaxă
Controlul şi expertiza produselor alimentare   pdfBuget   pdfTaxă
Inginerie şi management în industria turismului   pdfBuget  pdfTaxă
Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism   pdfBuget   pdfTaxă
Maşini şi instalații pentru agricultură şi industria alimentară   pdfBuget   Taxă

pdfCANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
pdfCANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
pdfCANDIDAȚI RESPINȘI