Rezultate admitere faza II 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Ingineria produselor alimentare   Buget   Taxă
Controlul şi expertiza produselor alimentare   Buget   Taxă
Inginerie şi management în industria turismului   Buget  Taxă
Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism   Buget   Taxă
Maşini şi instalații pentru agricultură şi industria alimentară   Buget   Taxă

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI