Rezultate admitere faza I - 20 iulie 2020

 pdfCALENDAR CONFIRMARE LOCURI

Pentru confirmarea locului bugetat se va aduce Diploma de bacalaureat în original, în zilele de 21, 22 și 23 iulie 2020, intervalulul orar 9.00 - 15.00, str. Castelului nr. 148, sala RP4. Pentru confirmarea locului cu taxă se va face dovada achitării primei tranșe din taxa de școlarizare (vezi Calendar confirmare locuri)

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Ingineria produselor alimentare    pdfBuget      pdfTaxă

Controlul şi expertiza produselor alimentare    pdfBuget     pdfTaxă

Inginerie şi management în industria turismului    pdfBuget     pdfTaxă


Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism   pdfBuget     pdfTaxă


Maşini şi instalații pentru agricultură şi industria alimentară    pdfBuget    pdfTaxă

pdfCandidați înscriși

pdfCandidați în așteptare

pdfCandidați Mediu rural

Candidați Rromi

Candidați Romani de pretutindeni