Rezultate admitere faza

 CALENDAR CONFIRMARE LOCURI

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Ingineria produselor alimentare    Buget      Taxă

Controlul şi expertiza produselor alimentare    Buget     Taxă

Inginerie şi management în industria turismului    Buget     Taxă


Inginerie şi management în alimentație publică şi agroturism   Buget     Taxă


Maşini şi instalații pentru agricultură şi industria alimentară    Buget    Taxă

Candidați înscriși

Candidați în așteptare

Candidați Mediu rural

Candidați Rromi

Candidați Romani de pretutindeni