Rezultate admitere faza I - 20 iulie 2020

pdfCALENDAR CONFIRMĂRI

CONFIRMĂRILE LOCULUI BUGETAT SAU CU TAXĂ SE FAC ÎN ZILELE DE 21, 22 ȘI 23 IULIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 9.00 - 15.00, STR. CASTELULUI NR. 148, SALA RP4, CONFORM CALENDARULUI

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI 

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Sisteme de Procesare şi Controlul Calității Produselor Agroalimentare      pdfBuget     pdfTaxă
Eco-biotehnologii agricole și alimentare   pdfBuget    Taxă
Management în ospitalitate și eco-agroturism   pdfBuget     pdfTaxă

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI