Conferințe

Află ultimele informații despre conferințele, simpozioanele și workshop-urile organizate de noi și noutăți despre activitatea științifică desfășurată în facultate.

Conferința BIOATLAS reprezintă un forum dedicat specialiștilor din domeniul alimentar și cel al turismului sau cadrelor didactice universitare. Scopul acestei conferințe este acela de a face schimb de informații privind educația, cercetarea, aplicațiile și evoluțiile în domeniul turistic și alimentar dar și de a publica cele mai recente rezultate. Subiectele includ aspecte legate de tehnologiile din domeniul biodiversității și agriculturii, noile tendințe în dezvoltarea turismului, IT & C în agricultură, industria alimentară și turismului etc.


http://www.rosita.ro/bioatlas/


Societatea română de etnofarmacologie vă invită la al 6-lea Simpozion de Etnofarmacologie care se va desfăşura în cadrul Congresului European NEEFOOD, Braşov 20-23 mai 2015 la Universitatea Transilvania din Braşov. Tematica simpozionului nostru se regăseşte la punctul 12. Traditional Food and Ethno- Pharmacology din topica Congresului şi are ca obiectiv principal: Componenta vegetală și rolul ei în alimentația sănătoasă și în terapeutică.


http://etnofarma.ro/docs/SimpEtnofarmacologie2015_Ro.pdf