TEME PROIECTE DE DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE 2018-2019

TEME PROIECTE DE DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE

Lista cu temele pentru proiectele de diplomă și disertație poate fi consultată accesand:

https://at.unitbv.ro/studenti/anunturi.html

Cererile de alegere a temei de diplomă/disertație se vor depune la secretariatul departamentului IMAT pană în data de 01 noiembrie 2018.