Proiect Erasmus + KA2 Capacity Building in Higher Education - AGRITOURISM LANDSCAPES DEVELOPMENT LANDS

Universitatea Transilvania din Brașov, prin Facultatea de Alimentație și Turism, este partener în cadrul proiectului Erasmus + KA2 Capacity Building in Higher Education - AGRITOURISM LANDSCAPES DEVELOPMENT – LANDS, alături de universități, colegii de profil, centre regionale de dezvoltare din cinci state europene (Republica Serbia, Bosnia & Herzegovina, Grecia, Slovacia, Slovenia). 

Scopul general al proiectului este de a contribui la consolidarea capacității învățământului superior de a juca un rol activ în dezvoltarea societății, vizând îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale prin diversificarea economiei rurale.

Obiectivele specifice: Elaborarea și acreditarea de cursuri profesionale în sectorul agroturistic, care să permită celor implicați dezvoltarea profesională în domeniu. LANDS vizează atât actorii din mediul academic, cât și cei din mediul economic, pentru a-și spori capacitatea generală și cunoștințele în domeniu; Consolidarea competențelor didactice și pedagogice ale personalului academic pentru formarea educatorilor în domeniul agroturismului și economiei rurale prin utilizarea TIC; Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din colegii, precum și educația adulților, a profesioniștilor din agroturism;. Consolidarea capacității și competențelor educatorilor de agroturism, dezvoltarea de cursuri moderne de formare în agroturism pentru profesioniștii din sector, pentru a îmbunătăți accesul la educația non-formală în domeniu. Instituțiile de învățământ sârb vor beneficia de introducerea posibilităților educaționale de e-learning.