PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

 

 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
CONCURSUL DE ADMITERE – IULIE 2018

 

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

 

Înscrierile se fac în următoarele corpuri de clădiri:


1. FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ
Corp N, str. Politehnicii nr.1
2. FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL
Corp A, str. Universității nr.1
3. FACULTATEA DE ŞTIINȚA ŞI INGINERIA MATERIALELOR
Corp A, str. Universității nr.1
4. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINȚA CALCULATOARELOR
Corp N, str. Politehnicii nr.1
5. FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE
Corp S, str. Șirul Beethoven nr. 1
6. FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
Corp L, str. Universității nr.1
7. FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
Corp J, str. Turnului nr. 5
8. FACULTATEA DE ALIMENTAȚIE ŞI TURISM
Corp R, str. Castelului nr.148
9. FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS ŞI MEDIU
Corp C, str. Universității nr.1

10. FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Corp P, str. Iuliu Maniu nr.50
11. FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Corp A, Corp B, Corp C, str. Universității nr.1
12. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINȚELE EDUCAȚIEI
Corp K, str. Nicolae Bălcescu nr.56
13. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORTURI MONTANE
Corp I, str. Universității nr.1
14. FACULTATEA DE MUZICĂ
Corp Z, str. Andrei Șaguna nr.2

15. FACULTATEA DE MEDICINĂ
On-line
16. FACULTATEA DE LITERE
Corp T, str. B-dul Eroilor nr.25
17. FACULTATEA DE DREPT
Corp T, str. B-dul Eroilor nr.25
18. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI COMUNICARE
Corp T, str. B-dul Eroilor nr.25

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE