RECUPERARE TAXE ȘCOLARIZARE ADMITERE 2022

TERMEN DEPUNERE DOCUMENTE : 15 NOIEMBRIE 2022

 CANDIDATUL care ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat prin promovarea de pe un loc cu taxă, are dreptul la restituirea taxei de școlarizare achitate  doar după data de 1 octombrie (data înmatriculării)dacă solicită în scris restituirea taxei până la data de 15 noiembrie 2022.

Candidatul care solicită restituirea taxei de școlarizare va depune fizic sau pe adresa de e-mail a facultății f-at@unitbv.ro, următoarele documente:

  1. pdf  Model cerere IULIE pdfModel cerere SEPTEMBRIE
  2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a efectuat online prin platforma de admitere).
  3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei.
  4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei.