Informații pentru admitere

admitere

 

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie să se prezinte personal, cu cartea de identitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși.

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • nota obținută la proba obligatorie a profilului de la examenul de bacalaureat (EC)
 • nota obținută la proba la alegere a profilului de la examenul de bacalaureat (Ed)
 • nota obținută la proba obligatorie de la examenul de bacalaureat (Ea)

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență
Ingineria produselor
alimentare

Total: 16
Fără taxă: 0
Cu taxă: 15
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 1
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Controlul și expertiza produselor alimentare

Total: 12
Fără taxă: 0
Cu taxă: 11
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 1
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Total: 53
Fără taxă: 18
Cu taxă: 30
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 1
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 4
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
Total: 26
Fără taxă: 0
Cu taxă: 24
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 2
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Inginerie și management în industria turismului

Total: 5
Fără taxă: 0
Cu taxă: 5
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an
Taxa de școlarizare se poate achita la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter) sau prin OP.  Click aici pentru detalii OP

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Planificarea interviului - 10 septembrie 2018

EBAA

MOEAT

SPCCPA

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 50% interviu
 • 50% nota la proiectul de diplomă
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media examenului de diplomă/licență
 2. nota de la proba 2 a examenului de diplomă/licență
 3. nota de la proba 1 a examenului de diplomă / licență
Tematica pentru admitere

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență (IF)
Eco-biotehnologii agricole și alimentare

Total: 44
Fără taxă: 14
Cu taxă: 30
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare
Total: 30
Fără taxă: 0
Cu taxă: 29
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Management în ospitalitate și eco-agroturism

Total: 30
Fără taxă: 3
Cu taxă: 26
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro