Informații pentru admitere

admitere

 

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie să se prezinte personal, cu cartea de identitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși.

ADMITERE IULIE 2021

Candidații din listele de așteptare trebuie să depună cerere, prin bifarea opțiunii „Participare admitere faza finală” în contul de înscriere, dacă vor să fie luați în considerare la rularea listelor din FAZA FINALĂ.

ABSOLVENȚII LICEELOR SITUATE IN MEDIUL RURAL (lista liceelor putând fi accesată la adresa https://www.edu.ro/studii-licenta ) SE POT ÎNSCRIE PE LOCURILE SPECIAL ALOCATE FIECĂRUI PROGRAM DE STUDII, AVÂND PRIORITATE LA REPARTIZARE

 

ÎNSCRIEREA SE FACE PE DOUĂ TRASEE:

 • ALIMENTAȚIE (pentru programele de studii Controlul și expertiza produselor alimentare și Ingineria produselor alimentare)
 • TURISM (pentru programele de studii Inginerie și management în alimentația publică și agro-turism  și Inginerie și management în industria turismului)
 • Candidații care doresc să opteze pentru toate programele de studii de licență trebuie să se înscrie cu două dosare (pentru fiecare traseu în parte), achitând două taxe de înscriere.

 • CANDIDAȚII CARE ACHITĂ TAXA DE ÎNSCRIERE PRIN OP/MANDAT POȘTAL/TRANSFER BANCAR TREBUIE SĂ MENȚIONEZE OBLIGATORIU TRASEUL:
 • TURISM (AT1) SAU ALIMENTAȚIE (AT2)
 • Locuri scoase la concurs IULIE 2021- Facultatea de Alimentație și Turism

Locuri scoase la concurs IULIE  2021

 
Condiții de admitere 

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

CRITERII DE ADMITERE

 Calendar confirmări (depunere Diplomă de bacalaureat în original/Achitare primă tranșă taxă de școlarizare)

 

Criteriul de admitere: MEDIE PRIORITARĂ:

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la proba obligatorie a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ec)

2. Nota obținută la proba la alegere a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ed)

3. Nota obținută la proba obligatorie de la Examenul de bacalaureat (Ea)

 • Pentru confirmarea locului bugetat se va aduce diploma de bacalaureat în original,

 • sala RP 3, corpul R, str. Castelului nr. 148

 • CALENDAR CONFIRMĂRI LOCURI

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Achitarea taxei de înscriere și a primei tranșe a taxei de școlarizare se poate face on-line, cu cardul, din aplicație sau prin OP. 

Click aici pentru detalii OP

 Informații suplimentare se pot obține la tel. 0268 472 222, sau pe adresa de e-mail:  f-at@unitbv.ro

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

  

LOCURI SCOASE LA CONCURS

INTERVIURILE PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE MASTERAT SE VOR DESFĂȘURA ÎN DATA DE 20 IULIE 2021, în corpul R, str. Castelului nr.148

 PLANIFICARE INTERVIU

EBAA        MOEAT        SPCCPA

TEMATICA INTERVIU EBAA

TEMATICA INTERVIU MOEAT

TEMATICA INTERVIU SPCCPA 

Condiții de admitere
Criteriul de admitere la programele de studii de masterat este OPȚIUNE PRIORITARĂ
a) se ordonează candidații după medie descrescător
b) se parcurge lista de sus până jos pentru prima opțiune a candidaților
c) la ajungerea la un candidat acesta va fi repartizat la prima opțiune
d) dacă nu a existat loc disponibil la acea opțiune, el va rămâne nerepartizat la parcurgerea curentă
e) pentru candidații rămași nerepartizați după prima opțiune se parcurge din nou lista de sus până jos, cu verificarea existenței locurilor la opțiunea a doua și repartizarea acestora
f) se repetă pasul e) pentru fiecare din celelalte opțiuni din listă
g) dacă un candidat nu a fost repartizat la niciuna dintre opțiunile din fișa de înscriere, el va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși

 

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • - 60% media generală a ciclului de licență [(media generală a anilor de studii +media examenului de finalizare a studiilor)/2];
 • - 40% nota obținută la interviu;

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

 1. Media anilor de studii din ciclul de licență

2. Media Examenului de diplomă/licență

3. Nota probei 1 obținută la Examenul de diplomă/licență

CONFIRMAREA LOCULUI BUGETAT ȘI DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII ÎN ORIGINAL: SALA RP4, CORPUL R, STR. CASTELULUI NR. 148

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de înscriere și prima tranșă a taxei de școlarizare se pot achita on-line, cu cardul, din aplicație sau prin OP. Detalii aici

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro