Rezultate admitere faza finală

Liste cumulate Iulie - Septembrie 2021

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI           CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

SPCCPA    buget     taxă     MOEAT    buget     EBAA   buget

CANDIDAȚI RESPINȘI