Sesiunea de comunicări științifice studențești SCSS 2021

 Sesiunea de comunicări științifice studențești (SCSS 2021) din cadrul Facultății de Alimentație și Turism  se va desfășura în data de 14 mai 2021. Această manifestare reprezintă un bun prilej de familiarizare a studenților cu activitatea de elaborare a unei lucrări științifice, dezvoltarea abilităților de comunicare și este un exercițiu util în vederea elaborării, susținerii tezelor de licență și masterat. Studenții se pot înscrie cu lucrări la una din următoarele secțiuni:

Secțiunea 1. Produse inovative și tendințe actuale în tehnologia şi calitatea produselor alimentare (Responsabil: Conf. univ. dr. ing. Mirabela Ioana LUPU)

Secțiunea 2. Inovare-dezvoltare în turism şi alimentație publică (Responsabil: Asist. dr. Ana Maria Lazăr)

Pentru detalii docxclick aici.