TABERE STUDENȚEȘTI 2022

INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA TABERELOR STUDENȚEȘTI 2022

In data de 28 iulie 2022, ora 9, la secretariatul facultății, Comisiile de selecție se întâlnesc împreună cu beneficiarii de tabere pentru stabilirea locațiilor conf. Art. 25 din Metodologie.

TABERE STUDENȚEȘTI 2022

pdfMetodologia de organizare a taberelor studențești          docCalendar tabere 2022

pdfRepartizare locuri 2022               docxModel cerere

pdfCERERI DEPUSE PENTRU TABERE 2022

pdfBENEFICIARI TABERE 2022