Programul EURO 200 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare

Program ”EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare de către studenți

     pdfCalendar program EURO 200      docModel cerere EURO 200

Vă informăm că s-a lansat un nou program de acordare a unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare : EURO 200 pentru anul 2024.

Pâna la data de 20 mai 2024, studenții doritori (care au vârsta până în 26 de ani) şi care împlinesc condițiile cerute de lege, vor depune la Decanatul facultății dosarul cu actele necesare.  Venitul brut pe membru de familie trebuie sa fie mai mic sau egal cu 500 lei. Actele necesare sunt aceleași ca pentru bursa socială. 

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei/membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziționat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educației pentru derularea „Euro 200”.