ANUNȚ PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ sesiunea IUNIE 2023 - PROBA I

Programele de studii universitare de Licență și Conversie profesională vor suține proba 1 a examenului de finalizare a studiilor, sesiunea Iunie - 2023, Luni, 26 IUNIE 2023, ora 9:30 în Corpul N, sala MA (Marele Amfiteatru).

 

ANUNȚ IMPORTANT

Absolvenții de la programele de studii: EPI, MIAIA, EBAA și DOSTAT care nu au susținut examenele de finalizare a studiilor (Licență/Disertație) își vor putea susține acest examen, numai dacă depun o cerere semnată olograf la decanatul facultății, până cel târziu în data de 15 ianuarie a anului în care doresc să susțină examenul. Examenul de finalizare a studiilor se va susține în sesiunea de vară.

ÎNSCRIERI FINALIZARE STUDII - SESIUNEA DE VARĂ 2023, în perioada 06 – 16 iunie 2023 pentru toate programele de studii

 

Înscrierile se fac online de pe contul instituțional al studentului, pe adresa de e-mail oficială a facultății: f-at@unitbv.ro.

Absolvenții altor promoții vor transmite documentele de înscriere de pe o altă adresă de e-mail, urmând ca identitatea să fie verificată de secretariatul facultății.

Predare proiecte Diplomă/Disertație: 19-23 iunie 2023

Proiectele de  Diplomă/Disertație se vor depune electronic, în format PDF, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, iar fișa lucrării/proiectului care o însoțește, va avea semnătura scanată a coordonatorului științific și va fi de asemenea transmisă electronic.

                                    docFișa proiectului de diplomă                                                                                                    docFișa lucrării de disertație

Proiectele de Diplomă/Disertație respinse de coordonatorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respecitivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

pdfCALENDARUL SUSȚINERII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN SESIUNEA VARĂ 2023

pdfANUNȚ FINALIZARE STUDII SESIUNEA VARĂ 2023

 

pdfCERERE TIP DE ÎNSCRIERE

pdfPRELUCRAE DATE CU CARACTER PERSONAL

pdfDECLARAȚIE ORIGINALITATE LUCRARE

 

 TEME PROIECTE DE DIPLOMĂ

 

                          pdfIPA            pdfCEPA            pdfIMAPA            pdfIMIT

 

TEME DISERTAȚII 

 

  pdfSPCCPA            pdfMOEAT

 

GHID DE REDACTARE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

                                             pdfGHID DE REDACTARE PROIECT DE DIPLOMĂ 2023  pdfGHID DE REDACTARE DISERTAȚIE 2023

Structura proiectului de diplomă 2022/2023 - sesiunea iunie-iulie 2023

 

pdfIMAPA   pdfIMIT    pdfIPA    pdfCEPA

Structura disertației 2022/2023 - sesiunea iunie-iulie 2023

 

        pdfMOEAT                      pdfSPCCPA

 

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR SESIUNEA IUNIE 2023 ȘI FEBRUARIE 2024 - PROBA I

 

pdfIMAPA    pdfIMIT    pdfIPA   pdfCEPA pdfConversie-TCAPT

 

Despre plagiat 

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.