pdf   Structura semestrului al II-lea 2021-2022 pentru anii terminali 

FINALIZARE STUDII 2021/2022 

 TEME PROIECTE DE DIPLOMĂ

 

pdfIPA            pdfCEPA            pdfIMAPA            pdfIMIT

 

TEME DISERTAȚII 

  pdfSPCCPA            pdfMOEAT

docCERERE ALEGERE TEMĂ PROIECT DE DIPLOMĂ/DISERTAȚIE

docFIȘĂ PROIECT DE DIPLOMĂ          docFIȘĂ DISERTAȚIE

pdfGHID DE REDACTARE PROIECT DE DIPLOMĂ 2022                           GHID DE REDACTARE DISERTAȚIE 2022

Structura proiectului de diplomă 2021/2022

pdfIMAPA                          pdfIMIT                            pdfIPA                                        pdfCEPA

Structura disertației 2021/2022

pdfEBAA                                                        pdfMOEAT                                                  pdfSPCCPA

ANUNȚ FINALIZARE STUDII SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

pdfACTE NECESARE ÎNSCRIERE              pdfCERERE ÎNSCRIERE EXAMEN DE FINALIZARE STUDII pdfDECLARAȚIE DE ORIGINALITATE A LUCRĂRII          pdfINFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

pdf CALENDAR SUSȚINERE PROIECTE DE DIPLOMĂ/DISERTAȚII  IUNIE_IULIE 2022

Predarea proiectelor de diplomă și a disertațiilor, pe programe de studii

Inginerie și management în alimentație publică si agroturism: Predare proiect: 23,24 iunie 2022 - intre orele 10.00-14.00
Inginerie și management în industria turismului: Predare proiect: 21,22 iunie 2022 - intre orele 10.00-14.00
Ingineria produselor alimentare: Predare proiect: 28,29 iunie 2022 - intre orele 10.00-14.00
Controlul si expertiza produselor alimentare: Predare proiect: 30 iunie, 1 iulie 2022 - intre orele 10.00-14.00
Echipamente pentru procese industriale:Predare proiect: 22 iunie 2022 - intre orele 10.00-14.00
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară: Predare proiect: 22 iunie 2022 - intre orele 10.00-14.00
Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare: Predare lucrare: 15 iunie 2022 - intre orele 10.00-14.00
Management în ospitalitate și eco-agroturism: Predare lucrare: 17 iunie 2022 - intre orele 10.00-14.00
Eco-biotehnologii agricole și alimentare: Predare lucrare: 16 iunie 2022 - intre orele 10.00-14.00
Dezvoltarea și optimizarea sistemelor tehnice și tehnologice agroalimentare și turistice: Predare lucrare: 16 iunie 2022 - intre orele 10.00-14.00

    

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.