ANUNȚ IMPORTANT

Absolvenții de la programele de studii: EPI, MIAIA, EBAA și DOSTAT care nu au susținut examenele de finalizare a studiilor (Licență/Disertație) își vor putea susține acest examen, numai dacă depun o cerere semnată olograf la decanatul facultății, până cel târziu în data de 15 ianuarie a anului în care doresc să susțină examenul. Examenul de finalizare a studiilor se va susține în sesiunea de vară.


ANUNȚ FINALIZARE STUDII SESIUNEA DE VARĂ 2024 

pdfPROGRAMAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN SESIUNEA IUNIE-IULIE 2024 - PROBA 1

pdfPLANIFICAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN SESIUNEA IUNIE-IULIE 2024 - PROBA 1 și 2 

pdfAnunț înscriere la LICENȚĂ și DISERTAȚIE sesiunea de VARĂ 2024

pdfCERERE ÎNSCRIERE EXAMEN DE FINALIZARE STUDII

pdfINFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

ANUNȚ DEPUNERE PROIECT DIPLOMĂ/LUCRARE DE DISERTAȚIE

Pentru susținerea proiectului de diplomă/lucrării de disertație fiecare absolvent trebuie să încarce pe platforma E-learning următoarele documente:

    1. Lucrarea de diplomă/disertație, în format Word; (exemplu de denumire a fișierului: Lucrare_Ionescu_SPCCPA_2024);
    2. Lucrarea de diplomă/disertație, în format PDF; (exemplu de denumire a fișierului: Lucrare_Ionescu_SPCCPA_2024);
    3. Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și originalitatea conținutului lucrării (scanată cu semnătura candidatului); (exemplu de denumire a fișierului: Declaratie_Ionescu_SPCCPA_2024);
    4. Fișa proiectului/disertației (cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării din partea conducătorului știintific care va menționa și procentul de similitudine din raportul Turnitin), semnată de candidat și de cadrul didactic, scanată; (exemplu de denumire a fișierului: Fisa lucrare_Ionescu_SPCCPA_2024);
    5. Raportul generat de programul Turnitin. Procentul maxim de similitudine acceptat pentru lucrări este de 15%; (exemplu de denumire a fișierului: Raport Turnitin_Ionescu_SPCCPA_2024).

pdfCALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR DE DIPLOMĂ/ DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE - IULIE  2024

pdfFIŞA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ / DISERTAȚIE

pdfDECLARAȚIE DE ORIGINALITATE A LUCRĂRII

 

Cererea pentru alegerea temei proiectului de diplomă/ de disertație trebuie completată și semnată conform opțiunii studentului, după care va fi semnată de către coordonatorul știintific.

Până în data de 01 noiembrie 2023, cererile se depun la secretariatul departamentului IMAT. Se primesc doar cererile care au avizul coordonatorului știintific.

docCERERE ALEGERE TEMĂ PROIECT DIPLOMĂ

docCERERE ALEGERE TEMĂ LUCRARE DISERTAȚIE

 

 TEME PROIECTE DE DIPLOMĂ

 

                          pdfIPA            pdfCEPA            pdfIMAPA            pdfIMIT

 

TEME DISERTAȚII 

 

pdfSPCCPA            pdfMOEAT

 

GHID DE REDACTARE SESIUNEA IULIE 2024

                                             pdfGHID DE REDACTARE PROIECT DE DIPLOMĂ   pdfGHID DE REDACTARE DISERTAȚIE

Structura proiectului de diplomă 2023/2024 - sesiunea iulie 2024

 

pdfIMAPA   pdfIMIT    pdfIPA    pdfCEPA

Structura disertației 2023/2024 - sesiunea iulie 2024

 

        pdfMOEAT                      pdfSPCCPA

 

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR SESIUNEA IULIE 2024 ȘI FEBRUARIE 2025 - PROBA I

 

pdfIMAPA    pdfIMIT  pdfIPA  pdfCEPA 

 

 

Despre plagiat 

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.